Delfshaven begint met drugsoffensief

ROTTERDAM, 7 AUG. In het westen van Rotterdam begint volgende week een grootscheepse actie om de drugsoverlast binnen drie maanden terug te dringen. De acties van politie, justitie en een aantal gemeentelijke diensten richten zich op de zogenoemde kop van de Mathenesserweg en omgeving, een gebied waar drugsrunners, dealers, verslaafden en prostituees vooral 's avonds het straatbeeld bepalen.

Een speciale task force, onder leiding van voorzitter T. Harreman van de deelgemeente Delfshaven, heeft een plan van aanpak opgesteld waaraan het bestuurlijk-justitieel driehoeksoverleg en de deelgemeenteraad hun fiat hebben gegeven. Ook B&W van Rotterdam hebben hun instemming betuigd.

De politie zet tien man extra in die opereren vanuit een nieuwe wijkpost die ook beschikt over 24 veiligheidsassistenten. Persofficier van justitie mr. Wesseling zei vanochtend dat de Rotterdamse rechtbank verdachten van aan drugshandel gerelateerde criminaliteit snel zal kunnen berechten op speciale zittingen. De 'sterk repressieve' inzet van de politie is er mede op gericht de uitwaaiering van de prostitutie van de nabijgelegen Keileweg, de Rotterdamse gedoogzone, terug te dringen.

Overlast gevende dealpanden in de directe omgeving zullen direct worden gesloten. Dealers en verslaafden die strafbare feiten plegen zullen woreen vervolgd met een consequent lik-op-stuk beleid. De 'Rotterdamse' verslaafden die overlast veroorzaken, worden zoveel mogelijk ondergebracht in nachtopvang. De Rotterdamse junkiebond zal verslaafden aanspreken op ontoelaatbaar gedrag. Ook de horeca-sector wordt aan strenge controle onderworpen.

De kop van de Mathenesserweg en omgeving is het centrum van de drugshandel in Rotterdam sinds de operatie-Victor van twee jaar geleden die vooral gericht was tegen drugstoerisme, vooral uit Frankrijk. Wesseling: “Destijds is te veel nadruk gelegd op de repressieve aanpak en te weinig op de bestuurlijke. Nu zijn er veel meer partners bij betrokken.” Zo wordt PTT Telecom gevraagd telefooncellen te verwijderen, de RET (tram) zal een halteplaats opheffen en vervuilde plantsoenen waar verslaafden en prostituees actief zijn, zullen worden aangepast.