Conferentie over 'nazigoud'

LONDEN, 7 AUG. Groot-Brittannië zal in december gastland zijn voor een internationale conferentie over het door de nazi's gestolen goud. De conferentie zal zich buigen over de vergoeding van slachtoffers van het naziregime, zowel individuen als landen, en zal ook alle historische kennis over het nazigoud bundelen.

Na de oorlog besloot een door Groot-Brittannië, Frankrijk en de VS samengestelde commissie het goud aan de eigenaars terug te geven. De bewering dat het goud vooral afkomstig zou zijn van Holocaustslachtoffers heeft die commissie nooit aanvaard. Volgens haar komt het goud uit de centrale banken van door de nazi's bezette landen. (Reuter, AFP, AP)