Burgemeester Emmen toch niet voor belediging vervolgd

LEEUWARDEN, 7 AUG. Burge- meester P. van der Velden van Emmen wordt niet vervolgd wegens smaad en belediging van de ontslagen gemeentelijke topmanagers Van den Elst en Boersma. Dit heeft het openbaar ministerie in Assen besloten.

De twee hadden een klacht tegen Van der Velden ingediend, omdat ze hem verantwoordelijk stellen voor in hun ogen onjuiste en beledigende verklaringen in een intern informatiebulletin. Daarin worden medewerkers van de gemeente Emmen op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken rond de noodzakelijk geachte cultuurverandering.

In het bulletin zou onder meer staan dat Van den Elst en Boersma gedurende enkele jaren ten onrechte hoge declaraties - tussen de zeven- en vijftienduizend gulden - hadden ingediend. Van den Elst en Boersma werden vorig jaar ontslagen wegens machtsmisbruik en intimidatie. Door hun manier van leidinggeven zou er een verziekt klimaat binnen het Emmense ambtenarenkorps zijn ontstaan. Beide ex-managers ontkennen de beschuldigingen.

Volgens een woordvoerder van het openbaar ministerie is er geen sprake van smaad, omdat Van der Velden te goeder trouw aannam dat de beschuldigingen de waarheid waren.

Tevens zou hij, gezien de commotie die de zaak teweegbracht, in het belang van de gemeente Emmen zijn medewerkers duidelijkheid hebben moeten verschaffen.

Van den Elst is teleurgesteld over het besluit. “Mag je in het algemeen belang dan maar liegen? Uit een rapport van VB-Accountants blijkt dat er geen vaste regels bestonden over declaratiegedrag. Bovendien wordt in de ontslagbrief nergens gerept over hoge declaraties.” Hij overlegt volgende week met zijn advocaten of er tegen het besluit beroep wordt ingesteld bij het Leeuwarder gerechtshof.

In september vechten beide ambtenaren hun ontslag aan bij de bestuursrechter in Assen. Dezelfde maand staan ze terecht voor de noordelijke fraudekamer van de rechtbank in Assen.