Biologische landbouw klein maar fijn

Het aandeel van de biologische landbouw in het totale Nederlandse areaal landbouwgrond is laag: nog niet 1 procent. Desondanks is het één van de weinige sectoren van de landbouw die zich de afgelopen tien jaar hebben uitgebreid, van ruim 2.700 hectare in 1986 tot ruim 14.000 hectare in 1996.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).In vergelijking met 1995 is het areaal biologische landbouw 12 procent groter geworden. Vooral de biologische veeteelt en tuinbouw zijn in oppervlakte toegenomen. Het areaal biologische akkerbouw is echter gedaald.