Ziekenhuis kan dure medicijnen nog betalen

Niet bekend

Dit blijkt uit onderzoek door de ziekenhuisapotheek van het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) en de Groningse universiteit waarvan de resultaten gisteren werden gepubliceerd. De onderzoekers spraken met 34 ziekenhuisapothekers, medisch specialisten en directieleden. Aanleiding voor het onderzoek waren de problemen met antikankermiddelen als Taxol en Taxotere, die tot voor kort maar in enkele ziekenhuizen mochten worden verstrekt. In andere ziekenhuizen was dat verboden omdat het ziekenhuisbudget niet toereikend zou zijn om de hoge kosten ervan te kunnen betalen. In maart gaf minister Borst (Volksgezondheid) de ziekenhuizen 35 miljoen gulden voor de verstrekking, gedurende twee jaar, van deze zogeheten taxoïden. De ziekenhuizen krijgen daarmee negentig procent van de kosten ervan vergoed.

Borst verbond aan de vergoeding de voorwaarde dat de behandelende arts meewerkt aan een onderzoek naar de effectiviteit en bijwerkingen van de medicijnen. De onderzoekers van het MCA en van de Groningse universiteit pleiten voor regionale samenwerking van de ziekenhuizen. Dat maakt het mogelijk na te gaan of de eventuele werkzaamheid van een duur medicijn in redelijke verhouding staat tot de kosten ervan. Voor een betrouwbaar inzicht is het nodig om te beschikken over de gegevens van voldoende patiënten.

Ziekenhuizen zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dure medicijnen. Wel is het volgens Borst nodig dat ziekenhuizen zelf richtlijnen opstellen hoe zij met dure geneesmiddelen omgaan.