Werkloosheid in Duitsland neemt weer toe

NEURENBERG, 6 AUG. De werkloosheid in Duitsland is in juli toegenomen na een lichte vermindering in de voorgaande maand. Het aantal werklozen steeg met 131.800 tot 4.354.300. Na correctie voor seizoensinvloeden nam het aantal nog toe met 17.000, zo blijkt uit cijfers van het Duitse bureau voor statistiek.

Vooral in het oosten van het land werd de situatie slechter. Het percentage werklozen onder de beroepsbevolking ging in juli omhoog van 11,0 naar 11,4. In het westen van het land groeide het aantal werklozen met 66.000 tot 2.989.600, waardoor het werkloosheidspercentage steeg van 9,5 tot 9,7. Het aantal mensen zonder baan in de vroegere DDR nam toe met 65.800 tot 1.364.700. Dat deed het werkloosheidspercentage stijgen van 17,3 naar 18,1. Directeur Jagoda van het Duitse CBS sprak vanochtend van “een groeiende scheve verhouding tussen Oost en West”. “In het westen stabiliseert de arbeidsmarkt zich geleidelijk, maar in het oosten blijft de situatie verslechteren.” Volgens het jongste conjunctuurbericht van het gezaghebbende Duitse economisch onderzoeksinsituut IFO komt het begrotingstekort van Duitsland dit jaar uit op 3,3 procent. Desondanks zal het land zich plaatsen voor de Economische en Monetaire Unie. Volgend jaar neemt het tekort af tot 2,6 procent. De maximale bovengrens uit het Verdrag van Maastricht voor het tekort is 3,0 procent. De staatsschuld, die niet meer mag bedragen dan 60 procent van het bruto binnenlandse product ligt in zowel 1997 als in 1998 op 62 procent. (DPA, Reuter, ANP) Onze correspondent in Bonn meldt dat de Bondsregering en de regeringspartijen de solidariteitsheffing (de 'soli') die na de hereniging met de DDR is ingevoerd, met ingang van volgend jaar willen verlagen van 7,5 naar 5,5 procent van de inkomstenbelasting. Dit ondanks het stranden van de grote belastinghervorming vorige week, door tegenwerking van de oppositionele SPD. Het plan tot verlaging maakte deel uit van de belastinghervorming. Nog onduidelijk is hoe het kabinet het verlies aan inkomsten, dat op 7,4 miljard mark wordt geraamd, wil financieren. De 'soli' is bestemd voor de wederopbouw van het oosten van Duitsland. Alle burgers in heel Duitsland betalen deze heffing.

De Bondsdag besloot gisteren dat de zogenaamde Gewerbekapitalsteuer, een gemeentelijke belasting die bedrijven wordt opgelegd, met ingang van volgend jaar wel wordt afgeschaft. Daarmee stemden ook de sociaal-democraten in.

Minister Theo Waigel van Financiën (CSU) trok gistermiddag tijdens het debat fel van leer tegen de SPD, die “alle hervormingsplannen van de regering blokkeert”. Hij zei dat de coalitie vastbesloten is de grote belastinghervorming alsnog te redden en een tweede parlementaire bemiddelingspoging zal voorstellen.