Strafrechtelijk onderzoek naar chemiehandel Vos

ROTTERDAM, 6 AUG. Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft gisteren besloten tot een strafrechtelijk onderzoek naar Vos bv. Het Alphense bedrijf wordt volgens persofficier S. Horstink verdacht van dood door schuld.

Vos bv leverde in 1995 onzuivere glycerine aan een Haïtiaans farmaceutisch bedrijf via een Duitse tussenhandelaar. Zeker zestig kinderen kwamen vorig jaar om het leven, nadat ze een met de glycerine vervaardigde koortswerende paracetamolsiroop hadden ingenomen.

Het OM nam het besluit na een oriënterend onderzoek, nadat via deze krant bekend werd dat Vos bv in februari 1995 een monster van de bewuste partij glycerine door SGS Laboratory Services in Dordrecht had laten onderzoeken.

Uit het laboratoriumonderzoek bleek dat de glycerine een zuiverheid had van slechts 53,9 procent, terwijl voor farmaceutische toepassing minimaal 95 procent vereist is. Vos bv had de glycerine wel met een farmaceutische kwalificatie doorverkocht.

Het bedrijf verklaarde bovendien tegenover de Inspectie Gezondheidszorg en de Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA), die door de Haïtiaanse overheid was ingeschakeld, dat het de glycerine nooit had laten testen. Uit FDA-onderzoek bleek naderhand dat de glycerine was vermengd met het antivriesmiddel diethyleen-glycol, dat bij hoge dosis dodelijk kan zijn voor kinderen.

Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door de politie Hollands Midden in nauwe samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Volgens persofficier Horstink is verder onderzoek nodig ten aanzien van de wetenschap van het bedrijf over de (farmaceutische) eindbestemming van de partij glycerine en de omvang van de verontreiniging van de partij.

De Haagse justitie heeft gistermiddag, in het kader van het toen nog oriënterende onderzoek, enkele medewerkers van SGS gehoord. Na die gesprekken werd direct tot een strafrechtelijk onderzoek besloten. Persofficier Horstink zei vanmorgen dat tot de afronding van het strafrechtelijk onderzoek geen nadere mededelingen meer worden gedaan. Het onderzoek is volgens haar zeker een kwestie van weken.

Vos bv blijft elke reactie weigeren. Het bedrijf heeft steeds verwezen naar het moederbedrijf Helm AG in Hamburg. Bestuurslid J. Hinrichs van dat bedrijf zei vanmorgen desgevraagd dat hij nog geen kennis had genomen van de nieuwe ontwikkelingen. “Ik kom net uit Azië. We houden ons er nu mee bezig en we zullen met de autoriteiten samenwerken”, aldus Hinrichs. Hij zei verder niets te willen zeggen.

Pagina 15: Vos bv mogelijk uit vereniging

Helm AG had vorige maand een geprek over een mogelijke financiële schikking met de Duitse advocaat P. Henseler, die met zijn Nederlandse collega E. van der Wolf namens het Haïtiaanse farmaceutische bedrijf Pharval en ouders van overleden kinderen optreedt. De advocaten dreigen met een civiele procedure, indien een een goede financiële regeling uitblijft.

SGS liet gisteren in een persbericht weten dat het laboratorium in februari 1995 inderdaad in opdracht van Vos bv een monster glycerine heeft onderzocht en dat een glycerinegehalte van 53,9 procent is gerapporteerd. Toen de Haïti-affaire vorig jaar door de dood van tientallen kinderen aan het rollen kwam, was dat voor SGS geen aanleiding aan de bel te trekken. “Zowel de Amerikaanse Food and Drugs Administration als de Inspectie Volksgezondheid gaven aan dat de partij glycerine die aan Haïti was geleverd, niet geanalyseerd zou zijn”, aldus de verklaring van SGS. “De conclusie van SGS was dan ook dat het door haar geanalyseerde monster geen betrekking had op de betreffende aan Haïti geleverde partij.”

Het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP) heeft inmiddels gedreigd Vos bv uit de vereniging te stoten, indien het strafrechtelijk onderzoek negatief voor het Alphense bedrijf uitpakt. Het VHCP juicht het onderzoek overigens toe. “Dan zullen de feiten op tafel komen en wordt een juiste beoordeling van de zaak mogelijk. Mocht daaruit blijken dat de firma Vos opzettelijk nalatig is geweest, dan zal de vereniging daar zeker consequenties aan verbinden,” aldus woordvoerder F. Hes tegenover het ANP.