Schadeclaim na dood van vriend

ROTTERDAM, 6 AUG. Een 21-jarige vrouw uit Berkhout wil duizenden guldens schadevergoeding van een 16-jarige jongen uit Hoorn die op 22 september vorig jaar haar vriend doodstak. Vrijdag eist zij in kort geding voor de president van de rechtbank in Alkmaar een voorschot van 30.000 gulden. Daarmee wil zij haar vaste lasten betalen en een gespecialiseerd bureau in de arm nemen om vast te stellen hoe hoog de totale schade is die zij heeft geleden.

De advocaat van de vrouw, C. de Jong, benadrukt dat het niet om smartengeld gaat, maar om compensatie van het inkomen dat haar cliënte derft. Haar vriend, de 25-jarige Brit M. White, was kostwinner. Het paar woonde “al geruime tijd” samen. Nu leeft de vrouw van een bijstandsuitkering, maar ze kan daar niet van rondkomen.

“Het draait om de vraag of mijn cliënte zal moeten verhuizen en allerlei andere dingen zal moeten laten omdat haar vriend is doodgestoken”, zegt De Jong. “Het paar is destijds financiële verplichtingen aangegaan waaraan mijn cliënte niet meer kan voldoen.” In het najaar gaat de vrouw geneeskunde studeren aan de Universiteit van Amsterdam. De studiefinanciering waar zij dan recht op heeft, zal ook niet toereikend zijn om haar uitgaven te dekken.

M. White werd doodgestoken toen hij 's nachts omstreeks drie uur zijn huis verliet om een groepje baldadige jongeren tot de orde te roepen. Die gooiden onder meer steentjes tegen de ruiten van omwonenden. De toentertijd 15-jarige dader is in december wegens doodslag veroordeeld tot negen maanden jeugddetentie met aftrek van voorarrest. Hij is inmiddels weer op vrije voeten.

Volgens De Jong is de dader vorig jaar ook veroordeeld tot een bijdrage van 13.000 gulden in de begrafeniskosten. “Dat geld is nog steeds niet betaald”, aldus de raadsvrouw. Zij daagt vrijdag in kort geding ook de ouders van de dader voor de rechter, omdat die verantwoordelijk zijn voor hun minderjarige zoon.

Voor de totaal geleden schade stelt De Jong een bodemprocedure in. Zij zal bij de hoogte van de claim geen rekening houden met de draagkracht van de jongen en zijn ouders. “Zij kunnen het geld misschien terugkrijgen via de WA-verzekering. Maar dan moet er geen sprake zijn van opzet. Als aangetoond wordt dat de jongen de vriend van mijn cliënte opzettelijk heeft doodgestoken, keert de verzekering vermoedelijk niet uit.”

Als de schadevergoeding wordt toegewezen, kan het gaan om een bedrag van zeker 150.000 tot 200.000 gulden.