'Regels voor bestelauto's horen op Securitel-lijst'

DEN HAAG, 6 AUG. Het ministerie van Financiën heeft aanscherping van de regeling voor het rijden in personen- en bestelwagens met een zogenoemd grijs kenteken, die in 1994 zijn beslag kreeg, niet aangemeld bij de Europese Commissie.

Volgens de Amsterdamse fiscaal jurist mr. D. Weber had dit krachtens het Securitel-arrest van het Europese Hof van Justitie wel moeten gebeuren. Door de aanscherping moesten circa 100.000 automobilisten die rondreden in een auto die voldeed aan de normen voor een bedrijfswagen 'geel' gaan rijden. Zij betaalden daardoor gemiddeld vier maal zoveel motorrijtuigenbelasting.

Uit de zogenoemde herstellijst van het Securitel-arrest is de Nederlandse regering ook niet van plan alsnog aangifte te doen, schrijft Weber in het fiscale vakblad FED. Dat biedt autofabrikanten of automobilisten (kentekenhouders) mogelijkheden om schadececlaims in te dienen bij de Staat.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën zegt in een reactie dat de aangifteplicht pas van kracht werd op 1 juli 1995. De aanscherping van de grijs-kentekenregeling dateert van 1994. Bovendien is voor financiële en fiscale regelingen een uitzondering gemaakt, waardoor individuele burgers geen beroep kunnen doen op de gevolgen van het Securitel-arrest.

Weber signaleert vervolgens dat Financiën wel vrijstellingen uit de Wet op de motorrijtuigenbelasting meent te moeten aanmelden, maar de herziene grijs-kentekenregeling niet. Dat het Europese Hof al gauw vindt dat er sprake is van een technisch voorschrift, blijkt uit het recente Bic-Benelux-arrest. Het Europese Hof oordeelde dat een merkteken op Belgische wegwerpprodukten, ten teken dat er milieubelasting is betaald, als een (fiscaal) technisch voorschrift geldt dat moet worden aangemeld.

Enkele hoofdvragen zijn echter op dit moment nog niet te beantwoorden, meent Weber. Zo valt te bezien of de gedupeerde automobilisten zelf met succes schade kunnen claimen, omdat eerst aangetoond moet worden dat zij in hun belang zijn geschaad.

Eventueel zouden ook (buitenlandse) autofabrikanten die in Nederland minder auto's konden afzetten door de aanscherping een schadeclaim kunnen indienen, aldus Weber. (ANP)