Kritiek VS op Bosnië-gezant Westendorp

WASHINGTON/SARAJEVO, 6 AUG. De Amerikaanse regering heeft kritiek op Carlos Westendorp, de internationale Bosnië-gezant. Washington verwijt hem een verkeerde benadering van de problemen in Bosnië.

De kritiek werd geuit door een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. Westendorp, de Spaanse oud-minister die eerder dit jaar Carl Bildt opvolgde als Bosnië-gezant, is volgens de Amerikanen te vaak buiten Bosnië. Hij is op dit moment in Spanje met vakantie en heeft aangekondigd zijn vakantie niet te willen onderbreken om in Bosnië te praten met Richard Holbrooke, de Amerikaanse architect van het vredesakkoord van Dayton. Holbrooke begint vandaag een rondreis langs Belgrado, Zagreb en Sarajevo in een poging het vastgelopen vredesproces in Bosnië uit het slop te trekken.

De Amerikanen nemen Westendorp dit soort beslissingen zeer kwalijk. Maar de niet genoemde woordvoerder van het State Department maakte duidelijk dat de Amerikaanse regering het ook niet eens is met de benadering van de Spaanse diplomaat in zijn onderhandelingen met de partijen in Bosnië. Zo zou Westendorp te specifiek zijn door in de ruzie tussen de Bosnische partijen over de benoeming van Bosnische ambassadeurs namen van kandidaat-ambassadeurs te noemen en door vast te houden op de benoeming van een Bosnische Serviër tot ambassadeur in Washington.

De woordvoerder maakte duidelijk dat de “teleurstelling” van zijn ministerie over het optreden van Westendorp in Bosnië voor president Clinton aanleiding is geweest, Richard Holbrooke te verzoeken een nieuwe missie naar ex-Joegoslavië te leiden.

In Sarajevo is de centrale regering er ook gisteren niet in geslaagd de onderlinge ruzie over de benoeming van ambassadeurs, de regels voor het staatsburgerschap en een gezamenlijk paspoort op te lossen. Het uitblijven van overeenstemming over deze kwesties was begin deze week aanleiding voor sancties tegen Bosnië van de kant van de internationale gemeenschap. Vrijwel alle West-Europese landen en de VS hebben bij wijze van sanctie alle diplomatieke contacten met Bosnië verbroken. (Reuter, AP, AFP)