IMF: drastische maatregelen nodig in Turkije

WASHINGTON, 6 AUG. Turkije dient structurele aanpassingen te verrichten om zijn economische basis te versterken. Ankara moet vooral oog hebben voor het begrotingstekort en de inflatie, zo luiden de belangrijkste conclusies van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Het verschil tussen de staatsinkomsten en -uitgaven is vorig jaar opgelopen tot 11,3 procent van het bruto binnenlands product, na een tekort van 6,1 procent in het jaar ervoor. De prijsstijgingen dit jaar bedragen iets minder dan 80 procent, aldus het IMF in een samenvatting van het jaarrapport. De economie van Turkije groeide vorig jaar met 7,9 procent. De deviezenvoorraad was afdoende. Het IMF waarschuwt echter dat de hoge inflatie de kracht van de economische groei bedreigt. Turkije moet dringend stappen ondernemen om privatiseringen te versnellen en buitenlandse investeringen aan te trekken. Vooral de energiesector is in dit verband van belang. Forse hervormingen verlangt het IMF verder in de bankwereld. (KRF, Reuter)