HES Beheer boekt weer winst na verlies

Het beursgenoteerde HES Beheer, dat vooral belangen heeft in havenbedrijven, heeft uit zijn gewone bedrijfsuitoefening weer een winst gerealiseerd. HES behaalde een positief resultaat van 1,6 miljoen gulden, terwijl er in de eerste zes maanden van 1996 nog sprake was van een verlies van 3,4 miljoen gulden.

De forse verbetering van het resultaat is vooral te danken aan de sanering die is doorgevoerd bij het overslagbedrijf European Bulk Services in Rotterdam. EBS ontsloeg eerder dit jaar ongeveer 40 procent van zijn personeelsbestand. Daardoor is een kostenbesparing van 12 procent gerealiseerd. EBS zelf is er ook in geslaagd het eerste halfjaar met een kleine winst af te sluiten.

Ondanks een positief resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening zit het netto resultaat nog steeds diep in de rode cijfers. Als gevolg van buitengewone lasten ter grootte van 23,8 miljoen gulden kwam het netto bedrijfsresultaat uit op een verlies van 22,2 miljoen gulden.