Goed verzekerd ondanks uitkering

AMSTERDAM, 6 AUG. De gemeente Amsterdam heeft een aparte aansprakelijkheids- en inboedelverzekering laten ontwikkelen voor de ruim 70.000 uitkeringsgerechtigden in de hoofdstad. De premie bedraagt 14,27 gulden per maand.

De verzekering is in opdracht van wethouder E. Peer (Financiën) ontwikkeld door het Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA). Volgens een woordvoerder van het VGA heeft Amsterdam “een lage verzekeringsdichtheid”, maar een verklaring daarvoor ontbreekt. Wethouder Peer wil met het aanbod van een lage verzekeringspremie voorkomen dat mensen met een minimum-inkomen bezuinigen op verzekeringen en daardoor bijvoorbeeld in geval van brand of inbraak extra in de problemen komen.

De cliëntenraad van de Sociale Dienst zal het verzekeringspakket volgende week bekijken. Als de cliëntenraad akkoord gaat, kan het worden ingevoerd. De premie zal automatisch afgeschreven worden van de uitkering. Daardoor kan de premie volgens het VGA ook zo laag uitvallen, zegt de woordvoerder. “We hoeven op deze manier helemaal geen incassokosten te maken.”

Het voorstel van wethouder Peer vloeit voort uit de wens van de gemeenteraad om meer aandacht te besteden aan de minima in de stad. In het kader daarvan deed wethouder J. van der Aa (Sociale Zaken) eerder al een voorstel tot het oprichten van een woonlastenfonds in 1998. Een beperkte groep minima die er niet in slaagt rond te komen, zal voor het betalen van hun huur een beroep op dit fonds kunnen doen.

Uit een enquête van de Stedelijke Woningdienst is namelijk gebleken dat een op de vijf huurders in Amsterdam financiële problemen heeft. Van der Aa heeft een armoedenota opgesteld die in het najaar door de gemeenteraad wordt behandeld.