Geen vervolging in smaadzaak gemeente Venlo

ROERMOND, 6 AUG. Het openbaar ministerie in Roermond stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar de directeur van een opleidings- en adviesbureau uit Houten.

Tegen de man en zijn bedrijf was aangifte van smaad en laster gedaan door burgemeester J. van Graafeiland van Venlo, de gemeentesecretaris en de gemeente Venlo, maar de partijen hebben hun klacht ingetrokken. De directeur had betrokkenen beledigd nadat zijn bedrijf buiten de boot viel om een interim-directeur voor de sociale dienst in Venlo te leveren. Die opdracht kreeg Intersolve, een bedrijf waar Van Graafeiland commissaris is. Volgens de man had Van Graafeiland zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Uit een onderzoek door de rijksrecherche bleek dat de gemeente en ook de burgemeester niets te verwijten valt. Een paar weken geleden bood de directeur zijn verontschuldigingen aan.