Geen cassatie Hoge Raad; Zaak-oormerk strandt op fout van advocaat

LEEUWARDEN, 6 AUG. De Hoge Raad heeft het beroep van drie Friese veehouders niet ontvankelijk verklaard, omdat hun raadsman geen cassatieverzoek bij het hoogste rechtscollege wilde indienen. De Friese boeren weigeren uit principe hun vee te oormerken.

De advocaat van de drie veehouders, mr. A. ten Broeke van het kantoor-Moscowitz, meende dat cassatie weinig zin had, omdat de eerdere uitspraak van het gerechtshof juridisch goed doortimmerd was. “Ik heb de uitspraak op diverse manieren tegen het licht gehouden, maar als het hof de uitspraak volgens de regels der kunst doet, dien ik geen kansloze cassatieschriftuur in.”

Veehouder Th. de Groot uit Grou is hevig teleurgesteld. “Dit is voor ons een principezaak.” Hij wil nu direct in beroep bij het Europese Hof. De drie boeren weigeren al zes jaar lang hun koeien te voorzien van de verplichte gele oorflappen, omdat ze dit een vorm van dierenkwelling vinden.

Ze voeren al vijf jaar een juridische strijd voor een aparte regeling voor 'gewetensbezwaarde' boeren, zoals ze zichzelf zien. Ze pleiten voor een diervriendelijker registratie- en indentificatiemethode van vee. Het Leeuwarder gerechtshof bepaalde vorig jaar dat het drietal wel schuldig was, maar geen straf opgelegd hoefde te worden. Dit omdat de boeren op grond van gewetensbezwaren handelen en financiële schade lijden. Omdat de oormerken in de kalveroren ontbreken, mogen ze hun vee niet verhandelen, alleen rechtstreeks afvoeren naar het slachthuis.

Volgens de advocaat heeft een beroep bij het Europese Hof weinig kans van slagen. “Het Europese Hof behandelt alleen zaken die in de nationale rechtspraak uitgeput zijn, dat wil zeggen wanneer je bij je eigen rechter tevergeefs een beroep hebt gedaan op het Europese Verdrag voor de rechten van de mens. Dat is in deze zaak niet aan de orde.”

De Groot wil uitzoeken of een bezwaar tegen de niet-ontvankelijkheidverklaring mogelijk is. “Als je vijf jaar bezig bent en alles loopt in een keer met een sisser af, hou je daar een kater aan over.”

De Groot en zijn collega's H. Brandsma uit Bolsward en H. Bouma uit Idsegahuizum, stellen hun hoop nu op de invoering van een elektronische bolus: een langwerpig voorwerp van keramiek waarin een chip zit met gegevens van de koe. De bolus wordt in de maag van het dier wordt ingebracht. Wanneer de koe een 'antenne' passeert, verschijnen de gegevens op de computer. In opdracht van het ministerie van Landbouw wordt momenteel geëxperimenteerd met bolussen in koeienmagen.