Ex-topman BP verkoopt aandelen

LONDEN, 6 AUG. Lord Simon of Highbury and Canonbury, Labours staatssecretaris voor Europese Concurrentie, verkoopt al zijn aandelen in British Petroleum (BP). De staatssecretaris was bestuursvoorzitter van de oliemaatschappij tot hij drie maanden geleden toetrad tot de regering.

De winst die Lord Simon sinds zijn benoeming op de 270.000 aandelen gemaakt heeft - ruim 1,1 miljoen gulden - schenkt hij aan liefdadigheid. De totale opbrengst van de verkoop - circa acht miljoen gulden - sluist hij van het belastingparadijs Jersey naar Groot-Brittannië waar hij belasting betaalt.

De verkoop moet een eind maken aan de aanhoudende kritiek van de Conservatieven op de staatssecretaris. John Redwood, de Conservatieve schaduwminister voor Handel, verweet Lord Simon dat hij in strijd met de gedragscode voor bewindslieden (in elk geval met de geest daarvan) had gehandeld door zelf zijn pakket aandelen BP te blijven beheren. Hij had de aandelen kunnen onderbrengen in een stichting die zich over zijn effecten zou ontfermen. Hij had ze ook voor zijn benoeming kunnen verkopen. Door ze te houden, betoogde Redwood, hield hij de mogelijkheid van belangenvermenging open. Een beslissing die hij nam als bewindsman, kon van invloed op zijn positie als belegger zijn.

Premier Blair heeft Lord Simon de afgelopen zes weken te vuur en te zwaard verdedigd. Hij dreigde vorige week zelfs met een rechtszaak wegens smaad tegen parlementariërs die “ongefundeerde verdachtmakingen” bleven spuien. Lord Simon is de bekendste topondernemer die Blair voor zijn regering gestrikt heeft. Zijn benoeming was een politieke doorbraak. Omdat Britse regeringsleden per definitie uit het parlement afkomstig horen te zijn, moest Blair hem eerst tot lid van het Hogerhuis laten benoemen. Pas nadat de premier hem als staatssecretaris gevraagd had, trad Lord Simon toe tot de Labourpartij. Met de overstap verruilde hij zijn topfunctie bij BP - jaarsalaris: ruim 2,6 miljoen gulden - voor een regeringsbaan met slechts onkostenvergoeding.

Lord Simon heeft steeds verklaard dat hij zijn BP-aandelen pas eind van dit jaar kon verkopen omdat hij nog steeds over vertrouwelijke bedrijfsinformatie beschikte. Het eerder afstoten van de aandelen zou als handel met voorkennis kunnen worden uitgelegd.

Om mogelijke belangenvermenging te voorkomen hield hij zich voorlopig verre van beslissingen die consequenties zouden kunnen hebben voor de olie- en gasindustrie. In een verklaring gisteren onderstreepte de bewindsman dat hij “steeds zorgvuldig en correct” had gehandeld.