Bevel tot arrestatie van Desi Bouterse; Justitie schakelt Interpol in

DEN HAAG, 6 AUG. Interpol heeft op verzoek van Nederland een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Surinaamse legerleider D. Bouterse met het oog op uitlevering aan Nederland.

Justitie verdenkt Bouterse van grootscheepse drugshandel.

Als Bouterse zich buiten Suriname begeeft kan hij worden opgepakt. Het is niet zeker of hij wordt opgepakt, omdat Bouterse door de regering Wijdenbosch enkele maanden geleden is benoemd tot Adviseur van Staat en daardoor een diplomatieke status zou hebben. Het is aan individuele regeringen of zij die status honoreren, aldus een woordvoerder van Justitie. Hij wijst erop dat aanhouding door lokale politie moet worden gedaan.

De Surinaamse president Wijdenbosch wil niet reageren op het arrestatiebevel. Hij was tegen het sluiten van deze editie onderweg van Brussel naar de Surinaamse ambassade in Den Haag.

In april verklaarde procureur-generaal A. Docters van Leeuwen dat er 'zeer belastende verklaringen' tegen Bouterse zijn afgelegd in het gerechtelijke vooronderzoek dat nog steeds loopt.

Docters van Leeuwen verwachtte toen dat een rechter binnen een jaar aan de zaak-Bouterse zou beginnen. Het zogeheten Copa-team (Colombia-Paramaribo) doet al jaren, onder supervisie van het openbaar ministerie in Den Haag, onderzoek naar de Surinaamse drugshandel.

Bouterse ontkent elke betrokkenheid bij drugshandel. Hij verzet zich tegen een proces in Nederland omdat hij verwacht dat hij geen eerlijke kans zal krijgen bij een rechtszaak in het voormalige moederland van Suriname. De regering-Wijdenbosch heeft eerder gezegd dat ze niet zal meewerken aan de uitlevering van Bouterse.

Bouterse is belast met diplomatieke missies voor de Surinaamse regering.

Nederland heeft er enkele maanden geleden bij de Braziliaanse regering op aangedrongen Bouterse in verband met het onderzoek dat tegen hem loopt niet te ontvangen. De regering in Brasilia legde het Nederlandse verzoek naast zich neer.

Buitenlandse Zaken zegt dat de plaatsing van Bouterse op de signaleringslijst van Interpol geen gevolgen zal hebben voor de betrekkingen tussen Nederland en Suriname.

Ook buitenlandwoordvoerders van D66, CDA en VVD in de Tweede Kamer hopen dat die betrekkingen niet geschaad worden. De VVD juicht wel toe dat het arrestatiebevel is uitgegaan. “Wij zijn blij dat de kogel door de kerk is”, aldus Kamerlid Hoogervorst.

Een woordvoerder van Justitie noemt het internationale arrestatiebevel 'een volstrekt gebruikelijke stap' in een opsporingsonderzoek tegen een persoon die buiten Nederland verblijft.