Westen verliest geduld met ruziënde partijen in Bosnië

SARAJEVO, 5 AUG. Het Westen verliest zijn geduld met de Bosnische partijen. De VS en negen Europese landen - waaronder Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland - hebben besloten net als Duitsland over te gaan tot sancties tegen Bosnië. Ze hebben de diplomatieke contacten met de Bosnische regering bevroren en erkennen de Bosnische ambassadeurs niet langer.

De sancties, aanbevolen door Bosnië-gezant Carlos Westendorp, zijn een reactie op het uitblijven van een akkoord tussen de drie etnische groepen in Bosnië over de benoeming van gemeenschappelijke ambassadeurs, regels voor het Bosnische staatsburgerschap en een Bosnisch paspoort. De internationale gemeenschap had in mei bepaald dat de drie Bosnische partijen het daar uiterlijk op 1 augustus over eens moesten worden. Dat lukte niet. Ook gisteren werden de drie partijen het niet eens. Duitsland besloot zondag al tot sancties over te gaan.

De bevriezing van de diplomatieke contacten vormt geen bedreiging voor de financiële hulp die de internationale gemeenschap Bosnië geeft voor de wederopbouw. Maar de Bosnische ambassadeurs die de afgelopen jaren zijn benoemd worden niet langer erkend. Het vredesverdrag van Dayton schrijft voor dat de benoemingen van die ambassadeurs moeten worden goedgekeurd door alle drie de partijen in Bosnië; dat is in geen enkel geval gebeurd.

Niet bekend

De internationale gemeenschap gaat onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de gewelddadige verdrijving van honderden moslims, die de afgelopen weken naar hun woningen in de Centraal-Bosnische stad Jajce en dorpen in de buurt waren teruggekeerd, maar die het afgelopen weekeinde door dronken Kroaten opnieuw werden verdreven. Woordvoerders van Westendorp en van de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE zeiden gisteren dat alle internationale hulp aan Jajce zal worden geschrapt en dat plaatselijke politici hun functie zullen verliezen als blijkt dat ze betrokken zijn bij de nieuwe gevallen van 'etnische zuivering'. Een VN-woordvoerder zei dat de autoriteiten in Jajce niets hebben gedaan om de intimidatie van de moslims te verhinderen. Eerder al was gezegd dat de politie van Jajce niets deed om de excessen te beëindigen.

De voormalige Amerikaanse Bosnië-bemiddelaar Richard Holbrooke zal op zijn nieuwe missie naar Sarajevo, Belgrado en Zagreb de Joegoslavische president Slobodan Miloševic onder druk zetten om zijn medewerking te verkrijgen bij de uitschakeling of uitlevering van Radovan Karadzic, de vroegere leider van de Bosnische Serviërs die achter de schermen nog veel invloed heeft in de Servische Republiek in Bosnië. (Reuter, AP, AFP)