Wanbetalers

Griekse en Portugese bedrijven doen er het langst over hun leveranciers te betalen, ruim 90 dagen. Scandinavische bedrijven betalen met gemiddeld 30 dagen het snelst.

De afspraken over betalingstermijnen worden over het algemeen niet nageleefd. Noorse ondernemingen, die met 21 dagen de kortst afgesproken betalingstermijn hanteren en Spaanse ondernemingen, met een termijn van 68 dagen, betalen gemiddeld zes dagen te laat. Portugese bedrijven wachten doorgaans het langst met betalen, de overschrijding bedraagt daar 41 dagen. In Nederland betalen bedrijven gemiddeld negentien dagen te laat.

Volgens onderzoek van incassobureau Intrum Justitia stellen Europese bedrijven het betalen bewust uit, met name om aan hun eigen verplichtingen te kunnen voldoen.

Andere oorzaken voor de late betaling zijn financiële moeilijkheden aan de kant van de betaler en problemen in de administratie. De gevolgen van het uitstellen van betalen zijn liquiditeitsproblemen en winstverlies, wat door de meeste bedrijven als een belemmering voor de groei wordt gezien.

Het grote verschil tussen Noord-Europese en Zuid-Europese bedrijven heeft voornamelijk te maken met de afspraken die de ondernemingen onderling hanteren.

    • Marco van Baardwijk