Rotterdamse haven gaat op een record af

ROTTERDAM, 5 AUG. De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is in de eerste zes maanden van 1997 gestegen tot 155 miljoen ton, een groei van 6,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Rotterdam stevent daarmee dit jaar op een nieuw record af.

Niettemin benadrukte algemeen directeur W.K Scholten vanmiddag tijdens de presentatie van de cijfers dat een haven niet uitsluitend beoordeeld moet worden op het aantal tonnen goederen dat het overslaat. “De kwaliteit van een haven moet beoordeeld worden op meer aspecten”, zegt Scholten. Als voorbeeld noemde hij de ontwikkeling van de zogeheten modal-split (vervoersystemen) voor de Maasvlakte. Veel vooruitgang is geboekt in het verschuiven van lading per truck naar het spoor en de binnenvaart. Vorig jaar werd 35 procent van de goederen per schip afgevoerd, 13 procent per spoor en 52 procent per truck.

De grote groeiers in de overslag in de Rotterdamse haven waren in het eerste halfjaar aardolieproducten (37,9 procent), kolen (34,9 procent), roll on/roll off (24,8 procent), ertsen en schroot (17,7 procent) en containers (9,2 procent). Wat containers betreft behoudt Rotterdam ruim zijn voorsprong als grootste containerhaven van Europa. De groei in de containersector gaat zo snel dat het havenbedrijf dit najaar met nieuwe prognoses komt voor de groei tot 2010.

Minder goed ging het met de overslag van droge bulk als agribulk, mineralen en meststoffen, ruwe olie, bulkchemicaliën, fruit, papier, ijzer- en staalproducten. Maar de grote groei van tonnage wordt in Rotterdam gevormd door aardolieproducten. Rotterdam drijft op olie - eenderde van de totale overslag omvat aardolieproducten. Vooral benzine en diesel. Diesel uit het GOS en benzine uit Koeweit hebben de overslagcijfers omhoog gestuwd. In het overige 'nat massagoed' zoals bulkchemicaliën, oliën en vetten daalde de overslag met 10,8 miljoen ton. Niettemin profiteert Rotterdam als haven voor chemieproducten van de toegenomen vraag in de Verenigde Staten, Azië en de hogere dollarkoers.

“Het probleem is dat we als haven altijd worden opgehangen aan het meetmechanisme van het aantal overgeslagen tonnen goederen”, zegt Scholten. “Natuurlijk vind ik het een prima zaak dat we in de overslag dit jaar op een record afgaan. Maar het zegt in feite weinig over de werkgelegenheid die de haven genereert, de winstgevendheid van de bedrijven en wat de mensen verdienen. Het feit dat een bedrijf als Shell met een investering van 3,5 miljard gulden in de haven vertrouwen in ons stelt zegt mij daarom meer over de kwaliteit van Rotterdam als haven dan alleen overslagcijfers. Ook het feit dat Maersk op de Maasvlakte weer in gesprek is met ECT over de bouw van een terminal zegt veel over het vertrouwen dat men ook internationaal in ons stelt.”