Proefproces tegen hardrijder; Computer mag zelfstandig boetes uitdelen

ROTTERDAM, 5 AUG. Een computer een bekeuring laten uitschrijven zonder dat er een politieagent aan te pas komt kan juridisch door de beugel. Dit heeft de kantonrechter in Utrecht gisteren bepaald in een proefproces tegen een politieagent die met opzet te hard had gereden.

De politieman, die ten behoeve van het proefproces over een traject van 750 meter gemiddeld 169 kilometer per uur had gereden, werd veroordeeld tot een boete van 490 gulden. Voordat 'gewone' hardrijders op deze manier worden bekeurd, willen justitie en politie nog meer juridische zekerheid hebben. Daarom wordt de zaak dit najaar in hoger beroep behandeld.

Inzet is een nieuwe manier om overtreders van de maximumsnelheid aan te pakken. Deze verschilt op twee punten wezenlijk van het gangbare 'flitsen', waarbij een auto die te hard rijdt op de foto wordt gezet, inclusief het tijdstip en de gemeten snelheid. Later bekijkt een politieagent die foto's, zoekt de eigenaren op in het kentekenregister, stelt vast hoe hoog de boete moet zijn gezien de overschrijding van de maximumsnelheid en verstuurt een acceptgiro. Deze methode heeft twee belangrijke nadelen: automobilisten weten waar er wordt geflitst, trappen daar even op de rem en geven vervolgens weer gas. De polite heeft er vrij veel werk aan.

Het Korps Landelijke Politiediensten - onder meer verantwoordelijk voor de verkeerscontroles op de rijkswegen - wil beide nadelen ondervangen met een nieuwe werkwijze. Het remmen voor de camera wil het korps ondervangen door de snelheid niet op één plaats te meten, maar over een langer traject. Door te meten hoe laat een auto precies langs het ene meetpunt rijdt en hoe laat langs een ander, verderop gelegen punt kan de gemiddelde snelheid worden berekend over het tussengelegen traject. Indien een afstand van een kilometer bijvoorbeeld in 25 seconden wordt afgelegd, is gemiddeld 144 kilometer per uur gereden, dus is de maximumsnelheid zeker overtreden.

Omdat deze manier van meten afwijkt van de gebruikelijke, was niet bij voorbaat duidelijk dat de rechter die zou accepteren. Daarom werd besloten de techniek eerst in een proefprocedure voor te leggen, voordat er duizenden mensen op deze manier worden bekeurd.

Hardrijders worden er volgens de nieuwe methode uitgepikt door een computerprogramma, waarna het automatisch een acceptgiro verstuurt. Daar komt geen politieman meer aan te pas. Dat is in strijd met de letter van de wet, die voorschrijft dat een politieagent de overtreding door eigen waarneming vaststelt.