Dezer Dagen

In de rubriek Dezer Dagen Een ontmoeting in Tallinn (in de krant van vrijdag 1 augustus, pagina 7) stond halverwege: “Die Sovjet-heerschappij heeft toen ruim een jaar geduurd, maar dat was onvoldoende om tienduizenden Esten, Letten en Litouwers naar Siberië te deporteren [...]”. Onvoldoende had voldoende moeten zijn.