THE ECONOMIST

Vertegenwoordigers van Europese Rushdie-comités toonden zich dit voorjaar blij met de verkiezing van de liberale ex-minister van cultuur Muhammad Khatami tot president van Iran.

Tijdens een bijeenkomst, eind mei in Amsterdam, spraken zij de hoop uit dat met deze nieuwe man aan het roer het leven van Salman Rushdie, tegen wie acht jaar geleden door de toenmalige Iraanse leider ayatollah Khomeiny de fatwa werd uitgevaardigd wegens zijn boek The Satanic Verses, dragelijker zou worden. Hun hoop wordt in het hoofdartikel van The Economist hardhandig de grond in geboord. Khatami is niet de eerste man maar de tweede, onder de conservatieve ayatollah Khamenei. Wanneer Khatami iets wil bereiken zijn daar vervolgens de mullahs wier blik op de wereld niet geheel synchroom loopt met die van de nieuwe president. De verstoorde verhoudingen met de Verenigde Staten en West-Europa vormen een ander probleem waarvoor nog geen oplossing in zicht is. En alsof dat nog niet genoeg is, tikt er ook een tijdbom, aldus het blad. Wanneer de Amerikanen ondubbelzinnig kunnen aantonen dat Iran medeplichtig is aan de explosie in juni vorig jaar waarbij 19 Amerikaanse vliegers in hun barakken in Saoedi-Arabië om hhet leven kwamen, zullen de stemmen in de VS die nu aandringen op normalisering van de betrekkingen, zwijgen.