Noord-Nederland wil eigen parlement

GRONINGEN, 4 AUG. Een nieuwe politieke beweging in de drie noordelijke provincies wil meer autonomie en zelfbestuur voor Noord-Nederland. De belangrijkste actiepunten zijn de instelling van een noordelijk parlement en het ten goede laten komen van de aardgasopbrengsten aan de regio.

De zeven initiatiefnemers overwegen om onder de naam Nieuw Forum aan de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar deel te gaan nemen. Groningen, Drenthe en Friesland zijn volgens hen 'stiefgewesten' van de Nederlandse staat. “Noord-Nederland wordt te veel beschouwd als aanhangsel van de Randstad waar gepensioneerden prettig kunnen wonen”, zegt oud-vakbondsvoorzitter T.J. Zanen van de FNV Noord.

Ondanks de hoge werkloosheid en de leegloop van jonge mensen uit het noorden richt de regering ruimtelijk en economisch gezien de aandacht op de Randstad, aldus Zanen. “De uitbreiding van Schiphol, de Betuwelijn, de hogesnelheidslijn. Alles is er op gericht de Randstad als regio te kunnen laten concurreren in Europa. Het noorden komt er bekaaid vanaf.”

De grote infrastructerele investeringen worden tot nu toe betaald uit de opbrengsten van het aardgas dat in Noord-Nederlandse bodem zit. Deze inkomsten zouden echter ten goede moeten vallen aan het noordelijke landsdeel. “Dus geen Betuwelijn, maar een Zuiderzeespoorlijn van Groningen naar Amsterdam of een spoorlijn over de Afsluitdijk”, zegt Zanen.

Via een eigen parlement zou het noordelijk landsdeel het heft in eigen handen moeten nemen. Het 'deelstaatparlement' zou bevoegdheden moeten krijgen op het terrein van economische zaken, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Het aardgas zou volledig het eigendom moeten worden van het noorden. Met de Nederlandse staat kan dan onderhandeld worden over een landelijk aandeel in de miljarden die het gas opbrengt.

Tot de intiatiefnemers behoren naast Zanen oud-D66-raadslid B. Buwalda uit Emmen, de Friese journalist D. Damsma en het Friese Statenlid J. van der Baan van de Fryske Nasjonale Partij (FNP).