Netanyahu zinspeelt op einde 'Oslo'

De bomaanslag van vorige week woensdag in Jeruzalem heeft de Israelische politiek niet onberoerd gelaten. Premier Netanyahu maant de bevolking rekening te houden met beëidiging van het vredesproces van Oslo.

TEL AVIV, 4 AUG. De regering van Israel is een campagne begonnen om de verantwoordelijkheid voor de eventuele beëindiging van het in Oslo begonnen vredesproces op de Palestijnse leider Yasser Arafat af te schuiven.

Premier Benjamin Netanyahu heeft gisteren tijdens de wekelijkse regeringszitting gezegd dat Israel zich niet meer door Oslo gebonden acht indien Arafat zich niet houdt aan het principe van de wederkerigheid en nalaat krachtig tegen de infrastructuur van Palestijnse terroristische organisaties in de gebieden onder zijn controle op te treden. David Levy, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft zich vanmorgen via radio Israel in dezelfde termen uitgelaten.

Premier Netanyahu heeft zich sedert hij in 1996 aan de macht kwam formeel aan het akkoord van Oslo gehouden maar voortdurend duidelijk gemaakt een politiek te volgen die afwijkt van de doeleinden die de premier Rabin en minister Peres in Oslo voor ogen stonden.

Intussen houden de massa-arrestaties aan van Palestijnen die er van worden verdacht banden te hebben met de moslim-extremistische Hamas-beweging of de Islamitische Jihad in de door Israel bezette delen van de Westelijke Jordaanoever. Vannacht zijn opnieuw 29 Palestijnen gearresteerd.

Deze arrestaties worden volgens Israelische veiligheidskringen verricht om nieuwe Palestijnse zelfmoordaanslagen te voorkomen en een aanknopingspunt te vinden voor de dubbele zelfmoordaanslag van vorige week in Jeruzalem.

Uit angst voor nieuwe aanslagen heeft Israel het afgelopen weekeinde uiterst scherpe veiligheidsmaatregelen genomen. Hamas had in pamfletten nieuwe aanslagen aangekondigd indien Israel voor gisteravond negen uur niet alle Palestijnse gevangenen zou vrijlaten. In de centra van de grote steden patrouilleerden de politie en eenheden van het leger. Honderden mensen in Jeruzalem en Tel Aviv belden de politie met informatie over verdachte personen, voorwerpen en auto's. Informatie dat de twee Palestijnse zelfmoordenaars vorige week in Jeruzalem als keurige in pakken gestoken Israeliërs waren verkleed, heeft tot paniek onder de bevolking geleid. Het verkeer rond Jeruzalem en Tel Aviv ondervindt door wegbarricades grote vertraging.

Terwijl de zware Israelische druk op de Palestijnse bevolking - afgrendeling, afsluiting steden - volgens Israelische veiligheidskringen Yasser Arafat verzwakt heeft de socialistische leider Ehud Barak de in zijn ogen “onverantwoordelijke politiek” van Netanyahu gisteren aan de kaak gesteld. Volgens Barak was het voorbarig en schadelijk Arafat voor de aanslag in Jeruzalem verantwoordelijk te stellen voordat bekend was waar de terroristen vandaan zijn gekomen. Volgens een citaat van radio Israel zei Barak dat “Netanyahu ongeloofwaardig is en zich gedraagt als een blinde geit”. Barak weigerde gisteren in te gaan op een verzoek van Netanyahu uit naam van nationale solidariteit de Palestijnse leider Arafat niet te ontmoeten. Beide leiders spraken gisteren twee uur onder vier ogen met elkaar.

Op het bureau van Netanyahu is grote ontstemming ontstaan over een uitnodiging van president Bill Clinton aan president Ezer Weizman volgende maand een bezoek aan Washington te brengen. Sedert april heeft de Amerikaanse president premier Netanyahu niet willen ontvangen.

    • Salomon Bouman