LE POINT

De verkiezingen winnen, zoals de Franse premier Lionel Jospin dit voorjaar deed, is één. Maar vervolgens het vertrouwen van de kiezers niet beschamen wanneer de nieuwe regering haar plannen presenteert, is heel wat anders.

Kort na zijn zege liet Jospin tenminste al weten dat maatregelen om bijvoorbeeld de werkloosheid te bestrijden niet van de ene op de andere dag geëffectueerd zouden kunnen worden. Dat was andere taal dan hij tijdens de verkiezingsstrijd bezigde. Volgens Le Point zullen Jospins kwaliteiten van politieke jongleur vooral blijken bij de aanpak van het immigratie-vraagstuk. Hij moet balanceren tussen links dat luidkeels roept om een humane immigratie-politiek en rechts dat geneigd is sneller op de rem te gaan staan. Voor de Franse president Chriac is daarbij van groot belang dat zijn conservatieve achterban zich voldoende kan vinden in de regeringspolitiek aangaande het immigratie-vraagstuk, want anders is daar nog altijd het extreem-rechtse Front National.