JOVD wil meer immigranten toelaten

DEN HAAG, 4 AUG. De liberale jongerenorganisatie JOVD wil alle migranten, of ze nu politiek of economisch vluchteling zijn, toelaten die er in slagen binnen een jaar legaal werk te vinden. Lukt het niet om binnen deze periode op basis van betaald werk in eigen levensonderhoud te voorzien, dan moeten de migranten het land uit.

Het voorstel maakt onderdeel uit van een 'tien-puntenplan' dat de jonge liberalen vanavond aanbieden aan oud-staatssecretaris Linschoten, de voorzitter van de commissie die het VVD-verkiezingsprogramma opstelt. De JOVD hoopt dat de VVD de tien punten in haar program opneemt.

Volgens een woordvoerder van de JOVD betreft het voorstel alleen nieuwe migranten. “Het zou onrechtvaardig zijn om werkloze migranten die al in Nederland verblijven terug te sturen.” Migranten die om politieke redenen hun land moeten ontvluchten, dienen in de eigen regio te worden opgevangen. Alleen als dit niet kan, is opvang in Nederland aan de orde.

De JOVD wil verder dat softdrugs worden gelegaliseerd. Harddrugs zouden tegen kostprijs in overheidswinkels te koop moeten zijn. Euthanasie moet mogelijk worden voor iedereen die daarvoor een wilsverklaring heeft. Zonder wilsverklaring, bij gehandicapte pasgeborenen, wil de JOVD euthanasie verbieden. Homoparen moeten kunnen trouwen en kinderen kunnen adopteren. Ook moet de uitkering zo hoog zijn dat kosten voor “primaire levensbehoeften en elementaire communicatiemiddelen” worden gedekt.

Economische sancties moeten als beleidsmiddel bij verstoorde diplomatieke relaties worden afgeschaft, omdat deze een “ongewenste inmenging in de werking van de vrije markt” betekenen. Ook pleiten de jonge liberalen voor de invoering van een milieuheffing in combinatie met een verlaging van de inkomstenbelasting. Andere punten die de JOVD noemt, zijn de omvorming van de publieke omroep tot een nieuws- en actualiteitenzender, meer aandacht voor de sociale zekerheid en afschaffing van de OV-studentenjaarkaart.