Internationale gemeenschap straft Bosnië

SARAJEVO, 4 AUG. De internationale gemeenschap gaat sancties nemen tegen Bosnië, nu de drie gemeenschappen er opnieuw niet in zijn geslaagd overeenstemming te bereiken over een aantal zaken. Duitsland heeft al een begin gemaakt met die sancties, door alle diplomatieke contacten met Bosnië te beëindigen.

De vertegenwordigers van de Bosnische Serviërs, de Bosnische Kroaten en de moslims hadden op grond van een in mei gesteld ultimatum uiterlijk vrijdag 1 augustus overeenstemming moeten bereiken over de benoeming van Bosnische ambassadeurs in het buitenland, een gezamenlijk paspoort, een Bosnische vlag en de opening van de vliegvelden van Banja Luka (in Bosnisch-Servisch gebied), Tuzla (in moslim-gebied) en Mostar (in Bosnisch-Kroatisch gebied).

Na het uitblijven van de overeenstemming kwamen in Sarajevo de ambassadeurs van de landen van de contactgroep - de Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk - en internationaal Bosnië-gezant Carlos Westendorp bijeen om te praten over sancties tegen Bosnië. Op verzoek van Westendorp werd besloten de Bosnische partijen nog een kans te geven en het ultimatum te verlengen tot vandaag. Worden ze het vandaag opnieuw niet eens, dan volgen alsnog sancties.

Duitsland heeft het overleg van vandaag niet afgewacht en in overeenstemming met de eerdere aanbeveling van Westendorp met ingang van gisteren alle diplomatieke contacten met Bosnië opgeschort. “Duitsland zal geen officiële contacten meer onderhouden met de ambassadeurs van Bosnië in Bonn en elders, zolang er geen akkoord is over gezamenlijke Bosnische vertegenwoordigers”, zo zei minister van buitenlandse zaken Klaus Kinkel gisteren. “De internationale gemeenschap is niet langer bereid de destructieve politiek van Sarajevo te accepteren”, zei de minister. Kinkel betreurde de afwezigheid van “een wil tot verzoening of tot althans een geregeld samenleven” bij de drie gemeenschappen in Bosnië. Waar sprake is van compromissen, zijn die tot stand gekomen door zware internationale druk. “Het is tijd dat de Bosnische gemeenschappen beseffen dat ons geduld ten einde is”, aldus Kinkel gisteren in Bonn.

De Bosnische Serviërs verzetten zich hardnekkig tegen de uitgifte van gemeenschappelijke paspoorten en tegen een gezamenlijke vlag. Op het gebied van de benoeming van Bosnische ambassadeurs zijn het vooral de moslims en Bosnische Kroaten die dwarsliggen. Bosnië heeft 31 ambassadeurs in de wereld. Onder hen zijn geen Bosnische Serviërs en de moslims en Kroaten willen dat graag zo houden. Op grond van het akkoord van Dayton mogen de Serviërs tien, de moslims dertien en de Kroaten acht ambassadeurs benoemen. Als de sancties ingaan, worden de huidige ambassadeurs van Bosnië in het buitenland niet langer als zodanig erkend door de regeringen waarbij ze zijn geaccrediteerd. (AP, AFP)