Wapen Bulgarije

SOFIA, 2 AUG. Het Bulgaarse parlemnent heeft deze week een vinnig debat van zeven jaar over het staatswapen afgesloten: met 177 stemmen voor, zestien tegen en 29 onthoudingen hechtte het zijn goedkeuring aan een wapen, dat een gekroonde leeuw toont.

Direct na de stemming hing president Petar Stojanov het nieuwe wapen boven de hoofdingang van zijn residentie.

De Bulgaren hebben zeven jaar lang geruzied over het wapen, en dan vooral over het kroontje boven de leeuw. De ex-communisten, die tot begin dit jaar in hoge mate de dienst uitmaakten, hebben zich steeds tegen die kroon verzet. (Reuter)