Twist over nachtvluchten; Ministerie hekelt uitstel door Schiphol

DEN HAAG, 2 AUG. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is er verbolgen over dat Schiphol de inperking van het aantal nachtvluchten heeft uitgesteld. Dit blijkt uit een brief die de Rijksluchtvaartdienst, ressorterend onder het ministerie, gisteren aan de directie van de luchthaven heeft gestuurd.

Schiphol heeft beperkingen aangekondigd van het aantal nachtvluchten in verband met de mogelijke overschrijding van de wettelijke limieten voor geluidshinder. Vooral chartermaatschappijen kunnen hiervan de dupe worden. Aanvankelijk zouden de beperkingen gisteren zijn ingegaan, maar Schiphol heeft de chartermaatschappijen eerder deze week laten weten nog te wachten op aanvullende maatregelen van de minister.

De schrijver van de brief, plaatsvervangend directeur-generaal ir. J. Remmen van de Rijksluchtvaartdienst (RLD), verwijt Schiphol nu “een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken” te hebben gegeven van de verantwoordelijkheid van de luchthaven.

De RLD stelt dat de luchthaven een eigen verantwoordelijkheid heeft om beperkende maatregelen te nemen. Volgens Remmen blijkt op “geen enkele wijze” uit de wet, dat “u met het treffen van deze maatregelen zou moeten wachten op instemming van de minister”.

Een woordvoerster van de luchthaven zegt in een reactie, dat het beperken van de nachtvluchten alléén onvoldoende soelaas biedt bij de dreigende overschrijding van de geluidslimieten. Op grond van internationale verdragen zouden luchtvaartmaatschappijen die geen toestemming hebben gekregen om 's nachts te starten of te landen op Schiphol, de volgende dag een extra vlucht mogen eisen. “We zouden dan de voordeur op slot doen, terwijl de achterdeur open blijft staan”, aldus de woordvoerster.

Schiphol heeft bij de minister een zogenoemd aanvullend gebruiksplan voor de luchthaven gepresenteerd. Dit bestaat behalve uit de maatregelen die Schiphol zelf zou kunnen nemen uit voorstellen tot het invoeren van wat 'slot-allocatie' wordt genoemd. Hierbij wordt het aantal starts en landingen sterk gereguleerd aan de hand van de beschikbare hoeveelheid tijd, ruimte of - zoals in het geval van Schiphol - geluidshinder. Het slot-systeem is al in werking bij verschillende internationale luchthavens. Volgens de woordvoerster van Schiphol is het toewijzen van 'slots' evenwel een bevoegdheid van de Rijksluchtvaartdienst. De invoering van het systeem vergt bovendien veel tijd. In afwachting van een definitieve regeling pleit de luchthaven nu voor een interim-slotallocatie.

Minister Jorritsma zal maandag haar reactie geven op het door Schiphol voorgestelde gewijzigde gebruiksplan. In elk geval tot die tijd zijn er geen maatregelen te verwachten waarvan chartermaatschappijen en hun passagiers nadeel zouden kunnen ondervinden, zo laat de woordvoerster blijken.