Ontslag minister

LJUBLJANA, 2 AUG. De Sloveense minister van Buitenlandse Zaken, Zoran Thaler, heeft zijn ontslag aangeboden uit ongenoegen over het gebrek aan ijver van het parlement om de integratie in Europa gestalte te geven. Premier Janez Drnovšek heeft het ontslag echter niet aanvaard en Thaler gevraagd aan te blijven.

Thaler schreef deze week in zijn ontslagbrief de aandacht te willen vestigen op het gebrek aan overeenstemming over de integratie van Slovenië in Europa. Onder druk van de Europese Unie heeft Slovenië zijn grondwet op een aantal punten aangepast en - bijvoorbeeld - buitenlanders het recht gegeven om in Slovenië grond te kopen. Maar concrete wetten die die aankoop van grond door buitenlanders moeten regelen, zijn er nog steeds niet. (AFP, Reuter)