Onderzoek naar lekken politie

ROTTERDAM, 2 AUG. De rijksrecherche verricht onderzoek naar een nieuw netwerk voor contra-inlichtingen dat stelselmatig informatie over lopende recherche-onderzoeken doorspeelt naar de onderwereld. Bij het netwerk zijn politie-agenten in actieve dienst en oud-agenten betrokken.

In het kader van dit onderzoek, geleid door de Amsterdamse officier van justitie F. Teeven, is gisteren een medewerker van de afdeling 'bedrijfssecurity' van PTT Telecom aangehouden.

Er worden deze maand ook arrestaties binnen de politie verwacht, onder meer bij de Criminele Inlichtingendienst (CID) van een korps in Brabant, aldus bij het onderzoek betrokken bronnen. De gearresteerde veiligheidsbeambte van PTT Telecom is een voormalige politieman. Hij beschikte over gedetailleerde informatie over een reeks recherche-onderzoeken. De man wist ook welke verdachten door de politie werden afgeluisterd. Hij was er tevens van op de hoogte tegen welke personen de politie de verdenking koesterde dat ze medewerking verleenden aan onder meer omvangrijke drugsimporten. De verdachte stapte in oktober 1994 van de politie Midden- en West-Brabant over naar PTT Telecom. Volgens bronnen rond het onderzoeksteam zijn er contacten tussen hem en criminelen getraceerd. “Het gaat om grote vissen”, aldus een van hen. De aanhouding van gisteren volgt op huiszoekingen die de rijksrecherche maart dit jaar verrichtte bij het particuliere recherchebureau CIO (Counsels Investigation Office) in Breda. Daarbij werden onder meer honderd computerdiskettes in beslag genomen.

CIO, waar vijftien voormalige politiemensen werken, riep in 1995 argwaan op bij justitie, toen bleek dat het bureau onderzoek had verricht naar dubieuze opsporingsmethoden van justitie. Dit werd gedaan om een verdachte cocaïnehandelaar vrij te kunnen pleiten. Justitie probeerde destijds tevergeefs aan te tonen dat deze man werd gefinancierd door Johan V. alias 'De Hakkelaar'. Hij werd desondanks in twee instanties veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf.

De gisteren aangehouden PTT Telecom-beambte wordt er nu ook van verdacht dat hij tijdens zijn dienstverband bij de politie al voor CIO heeft gewerkt. Het is politiemensen in Nederland verboden hand- en spandiensten aan private bureaus te verlenen.

“Zijn informatiepositie is zo bedreigend, dat de rijksrecherche het ergste vreest. Alles wijst erop, dat jarenlang vanuit het hart van de politie een netwerk actief is geweest voor een reeks van criminele groeperingen”, aldus een bron die bekend is met het onderzoek.

PTT Telecom en CIO waren gisteravond niet voor commentaar bereikbaar. Eerder noemde CIO-directeur Velrath de huiszoeking bij CIO “machtsmisbruik van justitie”.

    • Tom-Jan Meeus