Levert Bart de STER geld op?

Het was ongetwijfeld de wonderlijkste reclamecampagne in de geschiedenis van de commerciële omroep: de actie die Bart de Graaff dit voorjaar in Veronica-zendtijd voerde om als aspirant-zendgemachtigde te worden toegelaten tot het publieke omroepbestel.

Terwijl de boodschap in advertenties en op billboards werd versterkt, was hij in zijn door Veronica betaalde programma week in week uit doende met het werven van leden voor zijn eigen BNN. Het werden er tenslotte ruim 60.000. Dat kan genoeg zijn voor een zendmachtiging.

Wellicht was de BNN-campagne als grap begonnen - om brutaalweg te bewijzen hoe makkelijk het is om een eigen omroepvereniging te beginnen. Nu de plannen echter serieus lijken te worden, ontstaat in reclamekringen een meer dan gemiddelde interesse.

Adverteerders klagen dat de publieke omroep te weinig jongeren trekt. Welnu, met de bij jongeren uiterst populaire Bart de Graaff als zendgemachtigde zou het oude bestel er opeens een belangrijke nieuwe attractie bij hebben. De Graaff zou de publieke omroep dus niet alleen meer jonge kijkers opleveren, maar ook extra reclame-opbrengsten.

“Het maakt onze positie op de adverteerdersmarkt er niet slechter op”, beaamde STER-directeur Cees Vis vorige week op eufemistische toon in het omroepmedewerkersvakblad Spreekbuis. “BNN kan een welkome aanvulling zijn omdat het voor jeugd staat en dat is wat de adverteerders zoeken.”

En hoe staat het er intussen mee? Dit najaar moet staatssecretaris Nuis van Media een beslissing nemen over de zendtijdaanvraag van Bart de Graaff en de zijnen. Nu wordt al druk overleg gepleegd met het Commissariaat voor de Media, de politiek en de publieke omroep. BNN zou, als de programmaplannen inhoudelijk genoeg gewicht hebben en het ledenbestand na een accountantscontrole overeind blijft, een plaats moeten krijgen op Nederland 2, waar tot nu toe de TROS en de EO een curieuze combinatie vormen. Zo'n anderhalf uur per week, want dat is het wettelijk voorgeschreven rantsoen van een aspirant-omroep.

Veronica heeft zijn ster echter niet zomaar laten gaan. Integendeel: hij blijft. “Bart maakt komend seizoen bij ons twee nieuwe programma's waar we veel van verwachten”, zei Veronica-programmadirecteur Unico Glorie deze week op een bijeenkomst van de VEA, de branche-vereniging van reclamebureaus. “We onderhandelen met hem over een contract voor drie jaar. Hij blijft bij ons dus een duur betaald gezicht.”

Reclame voor BNN mag De Graaff in die uitzendingen niet meer maken. Zelfs is Glorie naar zijn zeggen in gesprek met het Commissariaat over de vraag of Bart de Graaff zijn werk bij een commerciële omroep kan combineren met een bestuursfunctie bij een publieke omroep: “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat Bart een prominent gezicht wordt bij BNN.”

Blijkens de eerste berichten is BNN van plan “de spreekbuis voor jongeren” te worden, waarbij ook serieuze onderwerpen niet worden geschuwd. Over de rol van Bart de Graaff in die programma's is nog niets bekend. Maar in een reactie op de waarschuwende woorden van Veronica trok net-manager Gerard Hulshof van Nederland 1 een duidelijke conclusie: “De kijkers zullen van BNN toch verwachten dat ze Bart de Graaff kunnen zien.”

Onder het gehoor van media-planners en reclamemakers nam vervolgens de euforie over de mogelijke entree van BNN in de publieke omroep aanzienlijk af. “Wie jongeren wil bereiken, kan dus voorlopig beter zendtijd blijven kopen bij de programma's van Bart voor Veronica,” zei één van hen na afloop, bij de gebruikelijke borrel. En dat was precies wat Unico Glorie met zijn uitspraken had willen bereiken.

    • Henk van Gelder