Laatste keizer Annam overleden

PARIJS, 2 AUG. Bao Dai, de laatste keizer van Annam, het huidige Vietnam, is deze week na 43 jaar ballingschap in Parijs overleden. Bao Dai volgde op 13-jarige leeftijd zijn vader op als 13de vorst van de dynastie van de Nguyen, die sinds vier eeuwen over Annam heerste.

Bao Dai, die 83 is geworden, regeerde van 1925 tot 1945, toen hij na de uitroeping van de Vietnamese republiek door Ho Chi Minh afstand deed van zijn troon. In 1949 werd hij teruggeroepen door de Franse regering, die Vietnam nominaal onafhankelijkheid had gegeven, maar haar greep op het land feitelijk handhaafde. Na de Franse nederlaag bij Dien Bien Phu en de terugtrekking van de Fransen uit Vietnam, ging hij in Frankrijk in ballingschap. (AFP, Reuter)