Kapitaalvlucht

De waarde van de kapitaalvlucht uit Nederland kwam eind 1994 uit op 71 miljard gulden. Dat schrijft het Centraal Planbureau in Het zwarte gat van Nederland, een rapport over de Nederlandse financiële relaties met het buitenland.

In dit rapport wordt de omvang van de kapitaalvlucht geschat door het aantal briefjes van duizend dat buitenlandse banken terugsturen naar Nederland. Het zou dan gaan om een bedrag van 35 miljard gulden aan ontdoken belastingen.

Als dit vluchtkapitaal deels op de bank is gezet en deels in aandelen is belegd, dan moet de waarde inmiddels 71 miljard gulden bedragen, aldus het CPB.

    • Geld Telt
    • Marcella Breedeveld