Groen beleggen

Nederlanders moeten op termijn ook fiscaal vriendelijk kunnen beleggen in buitenlandse groene projecten. Op het ministerie van VROM wordt onderzocht of de huidige regeling voor groen beleggen op die manier kan worden uitgebreid.

In Nederland zijn rente- en of dividenden uit milieuvriendelijke projecten sinds 1995 belastingvrij. In 1995 en 1996 werden 162 'groene' projecten goedgekeurd, waarmee in totaal ruim 700 miljoen gulden was gemoeid. Behalve uitbreiding naar het buitenland overweegt het ministerie van VROM over te gaan tot verruiming van de criteria waaraan de groene projecten moeten voldoen.

    • Geld Telt
    • Marcella Breedeveld