Gemeente hoeft coffeeshops niet meer toe te staan

KAMPEN, 2 AUG. Als er een gedoogbeleid ontbreekt, zijn gemeenten bevoegd coffeeshops te sluiten. De Hoge Raad komt tot deze uitspraak in een zaak tegen een exploitant van de coffeeshop 'Kosmos' in Kampen.

Volgens de Hoge Raad mogen gemeenten justitie inschakelen als in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, politie en justitie is afgesproken dat coffeeshops niet getolereerd zullen worden.

De uitspraak dateert al van 15 oktober vorig jaar, maar omdat er naar eigen zeggen veel te weinig ruchtbaarheid aan het nieuws is gegeven, bracht de gemeente Kampen deze week de uitspraak nogmaals naar buiten. “Wij hoorden maar niets over de afloop van de zaak in oktober. Toen een medewerker toevallig ergens las wat de Hoge Raad bepaald had, vonden we het belangrijk genoeg om het nieuws zelf nog maar eens te melden”, aldus een woordvoerder.

De gemeente Kampen was geen partij in de zaak, wel betrokkene. De Hoge Raad deed zijn uitspraak in de cassatie die de exploitant van 'Kosmos' had ingesteld tegen de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem. Die had hem veroordeeld tot een geldboete van 1.500 gulden wegens het voorhanden hebben van verdovende middelen in Kampen, terwijl de man wist dat handel in softdrugs in Kampen niet gedoogd wordt. De exploitant meende dat er sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel en van willekeur, omdat coffeeshops in omliggende gemeenten wel gedoogd worden. De politie had de exploitant van 'Kosmos' al vijf jaar geleden gewaarschuwd dat de gemeente handel in softdrugs niet tolereert. Toen de man doorging met zijn handel, werd hij opgepakt. 'Kosmos' is de enige coffeeshop in Kampen.

Burgemeester H. Kleemans (CDA) is tegen het gedoogbeleid. Hij vecht al jaren voor een drugsvrije gemeente en is heel blij met de uitspraak van de Hoge Raad, omdat gemeenten nu zelf justitie kunnen verzoeken op te treden.

Met de uitspraak van de Hoge Raad op tafel is Kampen van plan het eigen drugsbeleid te evalueren. Burgemeester en wethouders zullen met een nieuw voorstel komen, aldus de woordvoerder.