Faillissementen

Het aantal faillissementen dat in de eerste zes maanden van dit jaar is uitgesproken, ligt 1,3 procent boven het niveau van de eerste helft van 1996. Die stijging betekent een trendbreuk ten opzichte van de dalende tendens die in de loop van 1994 inzette. Dat blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week publiceerde.

Het aantal faillissementen lag in het eerste halfjaar op 2.817. Na een periode van forse stijgingen in het begin van de jaren negentig zette in de loop van 1994 een dalende tendens in. In 1995 daalde het aantal faillissementen zelfs met 10 procent.

    • Geld Telt
    • Marcella Breedeveld