Docters van Leeuwen

'Dat vind ik een van de ergerlijkste dingen: mensen in en om Nederland die denken dat de wet niet voor hen geldt (...) Criminelen zijn niet uit op recht en rechtvaardigheid. Die zijn maar op één ding uit: gewin.' Aldus de president-procureur-generaal in NRC Handelsblad (Z 26/7).

Een dergelijke naïeve en enkelvoudige opvatting omtrent motief en motivatie van delinquenten kwam ik wel tegen bij jeugdige studenten voor zij in hun tweede jaar aan de opleiding strafrecht en criminologie begonnen. Voor een wat ouder iemand met ervaring in ambtelijke beroepen moet het mogelijk zijn deze, voor zijn huidige functie vereiste kennis met avondstudie en een goede begeleiding in een maand of zes althans tot een minimum te verwerven.

    • F.E. Frenkel