CHINEES (2)

In de rubriek Brieven (W&O, 12 juli) reageert G. de Mey naar mijn gevoel onnodig bars en vaak zonder grond en in meerdere opzichten nogal met overkill op Berthold van Maris' stuk 'Chinese vagina's' van 5 juli. In dat stuk citeert Van Maris de Chinese taalkundige Qian, die zegt: “We hebben ontdekt dat een groot deel van de Zuid-Chinese dialecten een ander woord heeft voor vagina dan de dialecten in het noorden”.

Had hij er maar bijgezegd welke woorden, dan was veel ineens duidelijk geworden. In zijn reactie zegt De Mey: “Een 'vagina-mapping' zou in elke taal een rijke cultuurschat blootleggen. Er is niet veel onderzoek voor nodig om aan te tonen dat woorden uit de urogenitale sfeer in alle talen in de synoniemen-toptien staan en dapper meewerken om cultuurgebieden, van landen tot buurten, te onderscheiden.” En hij vervolgt met de even irrelevante als onjuiste opmerking: 'Juist in het universele Chinees, het putonghua, is er maar één braaf anatomisch woord voor vagina: yin deo = vrouwelijk(e) geslachtsdelen/kanaal...'

Mijn commentaar: 1) Het is opmerkelijk dat in een hilarisch 'viezewoordenboek' als Outrageous Chinese (James J. Wang, China Books & Periodicals, ISBN 0-8351-2532-7) wel vele termen voorkomen voor het mannelijk lid, maar slechts één term wordt gegeven voor de vrouwelijke, geheime opening.

2) Qian heeft het over dialecten, niet over 'universeel Chinees'.

3) De door De Mey aangedragen 'enige, braaf anatomische term' voor vrouwelijke geslachtsdelen is niet de enige. De bekende Chinese vrouwenarts dr. Pan Li attendeert desgevraagd op de misschien minder gebruikte maar daarom niet minder brave, juiste of anatomische vertaling van vagina: chan dao ( - letterlijk geboortekanaal), die o.a. in de toch niet echt gespecialiseerde 'Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English with Chinese Translation' (ISBN 0-19-583768-1) voorkomt. Linguist en Chinese vrouwen-kenner Di Yadang wijst op oude, poëtische termen als yu men ( - letterlijk jade poort), terwijl er in oude Chinese geschriften over seksuele voorlichting als Zhong Guo Shu Nu Jing ook termen als yin hu ( - hu betekent deur) en yu hu ( ) gebezigd worden. Yin ( ) heeft, vooral in samenstellingen, talloze betekenissen, waarvan er vele zijn die met de vrouwelijke pudenda te maken hebben.

4) De aardige ironie echter, het feit dat me deed reageren, wil dat het bekende zetduiveltje, dat ook Chinese pin yin teksten onveilig kan maken, De Mey - in 'zijn' reactie - hinderlijk voor de voeten loopt. De term waar het allemaal om gaat is namelijk yin dao ( ) niet yin deo. Dat laatste zou misschien een aardige, Chinese merknaam kunnen zijn voor een intiemspray voor de derde oksel.

    • Ton van Es
    • Dong Fang Ai Si Sinofiel