CDA wil onderzoek naar versterving in tehuizen

GRONINGEN, 2 AUG. Het CDA wil naar aanleiding van de affaire-Blauwbörgje dat minister Borst (VWS) een onderzoek laat doen naar versterving in verpleeghuizen. Het CDA wil verder dat een arts bij een beslissing tot versterving een tweede arts consulteert.

De oppositiepartij vraagt om het onderzoek, omdat er door de affaire met het Groninger verpleeghuis 't Blauwbörgje veel onrust zou zijn ontstaan over versterving. Dat is het niet meer geven van eten en drinken om patiënten, veelal demente bejaarden, een zachte dood te bezorgen. Het psycho-geriatrisch verpleeghuis 't Blauwbörgje in Groningen wordt door de familie van een 62-jarige Alzheimer-patiënt beschuldigd van poging tot moord. De familie zou niet zijn ingelicht over het voornemen van het verpleeghuis de man te laten versterven.

Het CDA wil weten of de verpleeghuizen de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst voldoende naleven. Daarin is geregeld dat artsen een informatieplicht hebben ten opzichte van patiënten en hun familieleden. Veel medici zeiden deze week dat zij het - in tegenstelling tot het CDA - geoorloofd vinden als de familie niet over alle behandelingsmethoden wordt ingelicht.