Betonrot tast huizen in Nieuwegein aan

ROTTERDAM, 2 AUG. Honderden woningen in Nieuwegein zijn aangetast door betonrot. Tweehonderd huiseigenaren hebben de gemeente aansprakelijk gesteld.

Tussen 1970 en 1980 zijn in Nieuwegein in hoog tempo nieuwe wijken gebouwd. Daarbij was het van belang dat het beton in korte tijd hardde, opdat zo snel mogelijk kon worden gebouwd. Calciumchloride zorgt in beton voor snelle droging. Bij de fabricage van de vloeren is daarom indertijd calciumchloride gebruikt. Het gebruik ervan werd echter in 1974 verboden, omdat de wapening van beton onder invloed van calciumchloride gaat roesten in een vochtige omgeving.

Tweehonderd huiseigenaren uit Nieuwegein, verenigd in de Vereniging van Huiseigenaren met Betonschade Nieuwegein (VHBN), hebben de gemeente aansprakelijk gesteld voor de schade. In 1974 voerde de gemeente een bouwverordening in waarbij het gebruik van calciumchloride werd verboden. Bij de bouw van de woningen, na 1974, hield aannemer Kwaaitaal zich echter aan voorschriften uit 1967. Kwaaitaal is failliet en kan niet meer verantwoordelijk worden gesteld. Op de woningbouwvereniging die de woningen verkocht, kunnen wegens verjaring van haar aansprakelijkheid de kosten van de betonrot evenmin worden verhaald. Volgens de advocaat van de VHBN, C. van Schaik, kan de gemeente echter wel worden aangesproken, omdat zij geen toezicht heeft gehouden op naleving van haar bouwverordening en daarom nalatigheid kan worden verweten.

Bovendien zegt de advocaat over bewijzen te beschikken dat de gemeente Nieuwegein archiefstukken over deze kwestie, correspondentie met het ministerie van Volkshuisvesting en met aannemers heeft vernietigd.

De gemeente Nieuwegein ontkent archiefstukken te hebben vernietigd. Over de aansprakelijkheidsvraag is het college van B en W nog in beraad. Zowel de Verening Eigen Huis als de VHBN heeft er bij de gemeente op aangedrongen een noodfonds in te stellen voor gedupeerden. Wethouder G.H. van der Nat kan nog niet zeggen of dit fonds er komt. “Wij zoeken uit wat er in het verleden is gebeurd.”

De VHBN heeft de gemeente vier dagen gegeven om te reageren op de beschuldigingen en actie te ondernemen. Als de gemeente niets doet, spant de VHBN een rechtszaak aan.