Zoek

Mijn moeder miste een glas

uit haar bril. Ze was kwaad

en praatte steeds harder, 'net alles in orde, recht

op zijn plaats en afgestoft, valt er

1 glas en zie je alles half. Zit daar bij jullie

een spin of niet en is dat nu een web

of slingert er een jas, hoe weet ik zo nog wat

ik aan mijn kinderen heb, kon ik maar maken dat alles

wat ik door dat glas zou moeten zien

gevallen en gebroken, fijngestampt

verdampt misschien, in elk geval tot voor

bij de sterren en voor iedereen

wie ook, wat ook! voorgoed verloren was!'

    • Eva Gerlach