Wister

Onder de titel 'Moeder Wister had gelijk' (Boeken 9-7-97) besprak Sjoerd de Jong het boek 'The Virginian' van Owen Wister. Hij deelt de kritiek van moeder Wister, die de literaire aspiraties van haar zoon maar niets vond. De recensent vindt Owen Wister 'onsamenhangend, sentimenteel en de karakters zo plat als dollarcenten'. Verder noemt hij hem een 'Western Storyteller'. Over Wisters voorgeschiedenis wordt slechts vermeld dat hij rechten studeerde aan Harvard.

Hiermede doet De Jong Wister onrecht aan. Wister haalde in 1882 summa cum laude een muzikale graad, schreef humoristische verhalen en studeerde twee jaar muziek in Parijs. Zijn eerste verhalen werden in 1891 in Harpers Magazine gepubliceerd. Niettemin volhardde Wister in zijn besluit om jurist te worden en na aan Harvard gepromoveerd te zijn was hij jaren advocaat in Philadelphia.

'The Virginian' werd een succes en hoewel het Wisters meest bekende boek is geworden was hij een ongewoon veelzijdig schrijver. 'U.S. Grant', 'The seven ages of Washington' en 'The Story of a Friendship' over Roosevelt zijn biografieën, die goed werden ontvangen. Tenslotte is het een omissie dat Sjoerd de Jong in zijn voetnoot vermeldt dat in Nederland 'The Virginian' alleen in stripvorm verscheen. 'The Virginian' werd eerder uitgegeven door Jan van Tuyl, Zaltbommel.

U heeft gelijk. Bij de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag is alleen gedeponeerd 'De vechter uit Virginia', een ballonstrip van Classics Nederland, Bussum, 1961, bewaard in de Gemeente Bibliotheek te Rotterdam. Navraag in België leerde dat bij uitgeverij Jan van Tuyl (Zaltbommel/Antwerpen) inderdaad, eveneens in 1961, 'De Virginier' is verschenen, een Nederlandse vertaling door J. Wagener-Schilperoort. Deze uitgave is niet meer verkrijgbaar.

Redactie