Wilhelmina (3)

Nu de stroom reacties op het boek van Nanda van der Zee aan het opdrogen is, blijkt mijn oude stelling nog steeds op te gaan. In dertig jaar onderwijs verdedigde ik altijd de mening dat geschiedenis het gemakkelijkste vak is om te doceren. Na veertig (nou vooruit, vijftig, zestig) jaar weet iedereen precies wat er wél of niét had moeten gebeuren.

    • W. Cornelissen