Waterschapsbank verdient aan kredieten

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) heeft in de eerste zes maanden van 1997 met 81 miljoen gulden twaalf procent meer winst geboekt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De bank schrijft het resultaat toe aan de substantiële stijging van het aantal nieuwe langlopende kredieten. De financiering van de kredietverlening vindt in toenemende mate op buitenlandse markten plaats.