Tragere groei VS, inflatievrees daalt

WASHINGTON, 1 AUG. De economische groei van de Verenigde Staten is het tweede kwartaal duidelijk afgenomen, zo blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het ministerie van Handel. Ten opzichte van het eerste kwartaal namen de activiteiten toe met 2,2 procent op jaarbasis. In de eerste drie maanden bedroeg de groei nog 4,9 procent.

De groeivertraging komt volgens economen op het juiste moment om de vrees voor oververhitting van de economie, inflatie en renteverhoging weg te nemen. Een renteverhoging door de Federal Reserve zou de koersen op Wall Street negatief beïnvloeden.

De afname van de groei van het bruto binnenlands product, de totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten, vloeide hoofdzakelijk voort uit een minder sterke groei van de bestedingen door de Amerikaanse consument. Zij gaven in het tweede kwartaal slechts 0,8 procent meer uit dan in de voorgaande drie maanden. Toen besteedden ze 5,3 procent meer. Dat lag hoofdzakelijk aan de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen. Aan dergelijke artikelen gaven Amerikanen 5,7 procent minder uit, wat de grootste achteruitgang is in meer dan zes jaar. In het eerste kwartaal hadden ze nog 14,1 procent meer over voor duurzame gebruiksgoederen

Andere onderdelen van de economie gaven daarentegen wel degelijk een stevige groei te zien. Het bedrijfsleven investeerde 15,1 procent meer, wat een fikse versnelling betekende ten opzichte van het eerste kwartaal. Toen gaven ondernemingen 4,1 procent meer uit aan investeringen.

Ook de overheid droeg bij tot de economische groei in het tweede kwartaal. Zij deed aankopen die bij elkaar 3,8 procent hoger lager. In januari, februari en maart besteedde de overheid nog 0,4 procent minder. Vooral de aankopen in de defensiesector liepen fors op. Deze namen toe met 10,3 procent na een daling met 11,8 procent drie maanden eerder.

Uit gisteren gepubliceerde herzieningen van statistieken blijkt dat de Amerikaanse groei in 1996 niet 2,4 maar 2,8 procent bedroeg. (AP, KRF)