'Stuitende fouten in taal politie'

DEN HAAG, 1 AUG. Advocaat B.J.J. Schwanebeck heeft er méér dan genoeg van. De taalfouten die de politie-agenten van het korps Haaglanden maken in hun processen-verbaal zijn zó verschrikkelijk dat hij zich deze week rechtstreeks richtte tot de scheidende hoofdcommissaris, J. Brand, om in een brief zijn beklag hierover te doen.

“Het is soms stuitend wat de rechercheurs er van maken”, zegt Schwanebeck in een toelichting. “De ergste taalfouten die je je kunt voorstellen. Ik erger me er al veertig jaar aan, het doet soms pijn aan je ogen.” Schwanebeck noemt als voorbeelden: 'Ik ben opgegroeit in Alphen aan den Rijn', 'Jansen verklaard dat hij er niet is geweest', 'hij heeft feitelijk erkent', 'hij belande daar-en-daar'. “Het gaat maar door, zin na zin. Vooral d's en t's.”

Het gaat de Haagse advocaat niet om de stijl “Daar zeg ik niets van. Het gaat om taalfouten die de werkster misschien zou maken als ze een briefje voor je neerlegt, maar bij politiemensen mag dat niet gebeuren. Processen-verbaal met dergelijke aperte fouten kun je niet aan rechters of aan officieren van justitie toezenden.” Volgens Schwanebeck gaat het niet om allochtone agenten. “Dan kan ik het me nog wel voorstellen. Nee, het gaat echt om autochtone politiemensen”. Schwanebeck beveelt de Haagse politie aan “desnoods een speciale grammatica-curus te volgen”.

Met het lagere politiepersoneel heeft de Haagse strafpleiter nog enige clementie. “Dat rechercheurs beneden de rang van hoofdinspecteur afschuwelijk Nederlands schrijven, kan ik mij nog voorstellen, doch vanaf de rang van hoofdinspecteur is dit voor mij niet meer aanvaardbaar”, schreef Schwanebeck aan korpschef Brand. Wellicht zou deze daar gevoelig voor zijn - zijn vrouw is lerares Nederlands.

Een woordvoerder van de Haagse politie zegt dat Brand “de zorgen van Schwanebeck deelt”. “Het fenomeen is bekend”, aldus Brand via zijn woordvoerder. Volgens de woordvoerder blijkt dat leerlingen na het middelbaar onderwijs talen niet goed genoeg beheersen. “We geven al jaren taalonderwijs bij de politie-opleiding, ook Nederlands. Mensen die naar de opleiding gaan, moeten binnen één jaar worden bijgespijkerd. Dat is absoluut onmogelijk. Daar kun je niet een achterstand van tien jaar goed maken”, aldus de woordvoerder.

    • Rob Schoof