Stellingen

Het symbool van een lopend mannetje bij verkeerslichten voor voetgangersoversteekplaatsen zou beter vervangen kunnen worden door dat van een atleet.

T. ROELOFS, TU Eindhoven

Cyber-toerisme is de beste vorm van eco-toerisme.

W. VAN DER KNAAP, LU Wageningen

Hoe meer vragen er op een conferentie gesteld worden aan een spreker, hoe meer toehoorders zijn verhaal hebben begrepen.

J.L. PLEUMEEKERS, Technische Universiteit Delft

Een goedkope stelling vindt men bij IKEA.

W.M.A. KALKMAN, Vrije Universiteit Amsterdam