Scholen weigeren opnieuw gehandicapte

ROTTERDAM, 1 AUGUSTUS. Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede weigert opnieuw om het meervoudig gehandicapte meisje Thiandi Grooff tot een van de twee openbare basisscholen toe te laten. De Haarlemse bestuursrechter oordeelde twee maanden geleden dat de gemeente een eerdere weigering opnieuw moest bekijken omdat die onvoldoende was gemotiveerd.

De gemeente zegt nu dat uit onderzoek blijkt dat de zevenjarige Thiandi een te grote last is voor klasgenootjes en leerkrachten.

Onderzoek van de GGD toont volgens wethouder De Zwart (Onderwijs) dat het “niet verantwoord is” tegenover andere leerlingen en leerkrachten om Thiandi op een gewone school te plaatsen. Het 7-jarige meisje zou daarvoor te zwaar gehandicapt zijn. Ze heeft het ontwikkelingsniveau van een 2-jarige, kan niet praten en heeft een visuele beperking en zou naar het speciaal onderwijs moeten.

De Zwart erkent dat het “voor de ontwikkeling en ontplooiing van Thiandi het beste is als ze naar een gewone school gaat”, maar kiest voor “het belang van de anderen”. Volgens haar kunnen de leerkrachten Thiandi niet aan en zijn de klassen met ruim dertig leerlingen te groot. Therapeuten en begeleiders die bij Thiandi in de klas moeten zijn zouden de andere leerlingen van het werk houden.

De advocaat van de ouders van Thiandi, M. Vermaat, vindt het “onbegrijpelijk” dat de gemeente proefplaatsing weigert. “Daardoor raakt ze bij voorbaat de aansluiting met haar leeftijdgenootjes kwijt.” Volgend jaar wordt een wet van kracht die de integratie van gehandicapte kinderen in het gewone onderwijs moet bevorderen. De ongeveer 33.000 gehandicapte kinderen in Nederland krijgen dan een 'rugzakje' met geld mee, waaruit de kosten die uit hun handicap voortvloeien kunnen worden betaald.

Hoewel wethouder De Zwart zegt een voorstander te zijn van de nieuwe wet, acht ze Thiandi een te zwaar geval voor een gewone school. “Ik vind dat je elk kind apart moet bekijken. We hebben een kind met het Down-syndroom en een kind met spraak- en gehoorproblemen geplaatst.”